Lophocsmc

UNI/USDT Phá vỡ kênh giá tăng trước đó và RSI Phân kì

Giá xuống
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
UNIUSDT
Khung thời gian D: Xu hướng chính vẫn đang giảm
Gía đang chạm về vùng SZ của D và phản ứng dữ dội.
Khung thời gian H4: Ta có thể nhìn thấy 1 kênh giá giảm + kết hợp với yếu tố RSI cho phân kì + đường EMA 20 Cắt lên trên thì cho ta dấu hiệu của 1 đọt điều chỉnh ngắn hạn ở trong 1 vùng Ranger lớn ở D.
Gía chưa thoát khỏi được vùng SZ phía trên cùng sau khi chạm trước đó 2 lần - Liệu đây có phải lần thứ 3 hay không ?
Và giá cũng chạm đáy nhưng vẫn bị mua lên.
Chứng tỏ 2 bên đang đánh nhau và chờ đợi 1 điều gì đó ?
Nếu ae nghiêng về phe bán thì có thể bán luôn và SL: 0.728 TP1: 6.6 TP2: 6 TP3: 5.3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.