dinhchien

UNIUSDT - Tăng theo Dow 29/12/2021

Giá lên
BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
Strategy đã trừ hoa hồng: 0.06% theo Binance future.
- Đỉnh sau cao hơn, Đáy sau cao hơn: TĂNG.
- Mua khi có quy luật tăng ở sóng nhỏ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.