levanlinhepi

18/01 - UNI tiếp tục tăng ?

Giá lên
BINANCE:UNIUSDT.P   UNI / TetherUS PERPETUAL CONTRACT


UNI đã có một cây pinbar tăng giá đẹp nằm ngay đường ema 25 sau đó có áp lực mua mạnh chúng ta có thể vào lệnh long theo setup "đảo chiều con sóng kéo ngược" của Bob Volman.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.