BINANCE:UNIUSDTPERP   UNI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
- Trend giá tăng
- Giá nằm trên MA9
- RSI trên HT
- Ko xuất hiện cả 2 PK
- RSI ko over
- ADX đang chuyển sang step1
- Chờ giá phản ứng trendline, RSI phản ứng HT , quan sát thêm MA9 => BUY