Wyckoff_Dream

Long Margin cực đẹp luôn

Giá lên
BINANCE:UNIUSDT.P   UNI / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
X max lên, đi vol vừa phải múc lên take profit được giá 32$
Mô hình giàu sang, nhanh tay lên tàu kẽo lỡ chuyến
Múccccccccccccccccccccccccccc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.