XTBVietnam

US100 tiếp tục sụt giảm

CURRENCYCOM:US100   US 100
Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục sụt giảm sau tin tức về vắc-xin.

Tin tức về vắc-xin cho Corona đã tạo nên một sự đảo lộn lớn vào ngày hôm qua. Nhóm cổ phiếu công nghệ và những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong đại dịch thì lao dốc trong khi cổ phiếu công nghiệp và cổ phiếu tăng trưởng theo chu kỳ lại nhảy vọt. US100 đã giảm mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại gần mức 12.460 điểm. Đà giảm đang tiếp tục trong hôm nay nhưng chỉ số công nghệ của Mỹ đã tìm cách phục hồi từ mức thấp đêm qua.

US100 đã rút lui từ ngưỡng kháng cự trong vùng cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm qua.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.