TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US10Y đã chạm kháng cự, dự báo sẽ tiếp tục phát triển
亗𝓜𝓪𝓡𝓪亗