Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 nămTrái phiếu chính phủ Mỹ 10 nămTrái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm

Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
4.00%
Ngày đáo hạn
Tháng Năm 15, 2034
Thời gian đáo hạn

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các câu hỏi thường gặp

US10Y giao dịch ở mức giá 101'08'0 USD. Xem thêm biến động giá trên biểu đồ.
Tỷ lệ lợi suất hiện tại là 4.219% — đã giảm 4.24% trong tuần qua.
Lợi suất US10Y hiện tại là 4.219%, trong khi tại thời điểm phát hành là 3.520%, nghĩa là đã thay đổi 19.86%. Trong tuần qua, lợi suất của US10Y đã giảm thêm 4.24, tháng qua chứng kiến lợi suất giảm 4.46%, và lợi suất của US10Y đã tăng thêm 10.40% trong năm qua.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của US10Y15 thg 5, 2034.
Bạn có thể mua US10Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành. Theo dõi chặt chẽ động lực giátin tức thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.