FX:US30   Chỉ số Dow Jones Công nghiệp Trung bình
$DJIA random Spirals
Bình luận: #DJIA spiral....down?