HoangMinhHieu8888

PHÂN TÍCH TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀNG DẦU DXY 23-08-2022

CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Dữ liệu / sự kiện thị trường hôm nay
Tối nay, Hoa Kỳ sẽ công bố một số dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ Markit của Hoa Kỳ trong tháng 8, dữ liệu về nhà mới của Hoa Kỳ trong tháng 7 và chỉ số sản xuất của Richmond Fed trong tháng 8. Thị trường sẽ chú ý đến liệu các nền kinh tế này dữ liệu sẽ tiết lộ rằng Hoa Kỳ đang tiến vào thời kỳ suy thoái. Sự “suy thoái” hiện nay là một yếu tố nóng trên thị trường.

Ngoài ra, dữ liệu từ khu vực đồng euro cũng sẽ trở nên quan trọng, vì suy thoái trong khu vực EU cũng sẽ được các nhà đầu tư tính vào giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.