CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
23 lượt xem
0
tôi đang thấy tín hiệu hồi phục US30 ngày hôm nay
góc độ phân tích kỹ thuật ngắn hạn
hãy tham khảo lệnh và nhớ traning stoploss lệnh nhé .
Bình luận: traning stoploss