nguyenuyenii

Sell Us30

Giá xuống
nguyenuyenii Cập nhật   
BLACKBULL:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Sell ngay tại giá 38538 hoặc sell limit tại 38577. SL TP như hình
Bình luận:
giá chạyđược 3.5R xong quay lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.