Trader_OMS

US30 theo cách nhìn của khoảng trống giá

Đào tạo
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
245 lượt xem
8
Tất cả những gì cần thì mình đã vẽ trên hình. Xin cảm ơn

Bình luận