GAMOFX

CHIẾN LƯỢC BUY SELL US30

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Chiến lược chia sẻ cấu trúc vào lệnh, các xác định sl, ep, tp của chiến lược bán dầu mà tôi đã chia sẻ ngày hôm qua,video có giá trị chia sẻ phương pháp giao dịch. nếu các bạn cảm thấy có ích ủng hộ mình like và follow nhé.
thanks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.