GAMOFX

Chiến lược CE và RE với US30 22-7-2022

Đào tạo
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Thế nào là đánh CE và RE .
VIDEO chia sẻ cấu trúc vào lệnh, các xác định sl, ep, tp của chiến lược bán #US30 hôm nay 22-7-2022
nếu các bạn cảm thấy có ích hãy ủng hộ mình like và follow nhé.
thanks

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.