StockXVN

US30 08/10: Sell xuống

Giá xuống
StockXVN Cập nhật   
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Mặc dù ở khung nhỏ H1 cho thấy US30 nằm trong 1 trend tăng giá với các đáy được tạo liên tiếp cao hơn tuy nhiên nó vẫn đang di chuyển trong kênh giá giảm ở khung lớn hơn là H4.
Giá tái kiểm tra vùng kháng cự 35000 cũng là vùng tròn số vì vậy mình đánh giá đây sẽ là 1 vùng kháng cự mạnh mà US30 khó có thể vượt qua trong 1 vài ngày tới. Vì vậy ưu tiên vẫn là canh sell xuống vùng trendline trong trend tăng ở khung H1. Stoploss phía trên vùng trong số là 35.150. Trong trường hợp giá vượt vùng kháng cự 35000 và cắn SL thì chúng ta canh buy khi giá hồi về vùng hỗ trợ 35000 với khối lượng lớn hơn.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
US30 đạt target m.n đóng lệnh chờ diễn biến thị trường nhé

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.