FAST-TRADING

US30 vẫn giữ lửa tăng tích cực

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong ngắn hạn vẫn tiếp tục duy trì trong biên tăng sau khi test lại Zone 3. Tiếp tục canh Buy khi vượt Zone 2.

Zone 1: 35869 - 35894
Zone 2: 35794 - 35821
Zone 3: 35735 - 35756
Zone 4: 35634 - 35654

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.