FAST-TRADING

US30 vẫn giữ lửa tăng tích cực

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong ngắn hạn vẫn tiếp tục duy trì trong biên tăng sau khi test lại Zone 3. Tiếp tục canh Buy khi vượt Zone 2.

Zone 1: 35869 - 35894
Zone 2: 35794 - 35821
Zone 3: 35735 - 35756
Zone 4: 35634 - 35654

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd