FAST-TRADING

US30 tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang trong xu hướng tăng.
Canh Buy ở Zone 3 và 4 nha. Target là Zone 2 và 1
Zone 1: 34801 - 34844
Zone 2: 34649 - 34690
Zone 3: 34379 - 34491
Zone 4: 34156 - 34276
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd