FAST-TRADING

US30 tích luỹ trong biên tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang trong giai đoạn tích luỹ ngắn hạn, dự kiến trong hôm nay giá sẽ hồi lại Zone 2 và bật đến Zone 3

Zone 1: 35735 - 35765
Zone 2: 35634 - 35654
Zone 3: 35567 - 35581
Zone 4: 35456 - 35491

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd