NguyenThang33

Cơ hội bứt phá của chỉ số US30

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Trong những giờ gần đây, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm mạnh, giảm 1,64% tại thời điểm này. Kết quả là, trên khung H4 hiện đang giao dịch ở vùng 24397-24538, cùng với chỉ báo RSI đã nhanh chóng tiến đến vùng quá bán.
• Nhu cầu cao đã khiến tạo thành động lực mạnh mẽ cho người mua ở mức giá cao hơn cơ sở.
• Khu vực này có mức hỗ trợ hàng ngày từ 24489.
• Định vị ngay bên dưới mức mở cửa hàng năm 2018 ở mức 24660 trên khung thời gian hàng tuần.