NguyenThang33

Cơ hội bứt phá của chỉ số US30

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Trong những giờ gần đây, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm mạnh, giảm 1,64% tại thời điểm này. Kết quả là, trên khung H4 hiện đang giao dịch ở vùng 24397-24538, cùng với chỉ báo RSI đã nhanh chóng tiến đến vùng quá bán.
• Nhu cầu cao đã khiến tạo thành động lực mạnh mẽ cho người mua ở mức giá cao hơn cơ sở.
• Khu vực này có mức hỗ trợ hàng ngày từ 24489.
• Định vị ngay bên dưới mức mở cửa hàng năm 2018 ở mức 24660 trên khung thời gian hàng tuần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.