Samurai_FX_VN

Bán US30 thôi.

Samurai_FX_VN Pro+ Cập nhật   
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Tính tới tính lui, giải thích ra thì mất rất nhiều thời gian.
Toám lại là chuẩn bị Sell US30 thôi.
Ai thích an toàn thì có thể để SL phía trên một chút.
Bình luận:
Cập Nhật.
Vùng canh Sell mới là 36200.
Vùng canh Sell Hiện tại tạm thời bỏ qua.
Lý do.
Khi giá tiếp cận vùng canh Sell nhưng chưa xuất hiện các mô hình đảo chiều, cũng như những tín hiệu khác từ chỉ báo. Điều đó chứng tỏ đây chư phải là đích đến của giá trong pha phục hồi này.
Bình luận:
Đã khớp tại 36200.
Rời SL về entry và chờ TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.