FAST-TRADING

US30 điều chỉnh ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang xuất hiện tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn trước cuộc họp FOMC. Dự kiến giá sẽ giảm ngắn hạn về Zone 3. Trường hợp nếu bật ngược lên Zone 2 thì giá sẽ tiếp tục tăng.

Zone 1: 35928 - 36009
Zone 2: 35843 - 35869
Zone 3: 35727 - 35785
Zone 4: 35628 - 35647

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd