FAST-TRADING

US30 nhiều khả năng vượt khỏi vùng đỉnh lịch sử 36641

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại đang có dấu hiệu vượt khỏi vùng đỉnh 36641, chúng ta có thể canh Buy quanh Zone 2.

Zone 1: 36792 - 36845
Zone 2: 36537 - 36637
Zone 3: 36271 - 36357
Zone 4: 35930 - 36066.

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd