FAST-TRADING

US30 vẫn trong biên độ giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang di chuyển trong kênh giảm, chú ý canh Sell tại Zone 2. Nếu giá vượt Zone 2 sẽ đảo chiều.

Zone 1: 35969 - 36039
Zone 2: 35624 - 35764
Zone 3: 35445 - 35519
Zone 4: 35199 - 35341

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd