FAST-TRADING

US30 đang điều chỉnh về Zone 4

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có dấu hiệu quay đầu giảm điểm, chờ giá thủng Zone 3 và có thể sell về Zone 4

Zone 1: 36709 - 36785
Zone 2: 36464 - 36537
Zone 3: 36260 - 36322
Zone 4: 360220 - 36058

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd