FAST-TRADING

US30 quay về xu hướng tăng tích cực

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ canh Buy tại Zone 2 và 3, khi nào Zone 3 bị thủng thì mới giảm trở lại.
Zone 1: 34596 - 34688
Zone 2: 34442 - 34491
Zone 3: 34091 - 34165
Zone 4: 33721 - 33838
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd