FAST-TRADING

US30 tích luỹ trong xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ đi ngang, ta có thể canh Buy tại Zone 2.

Zone 1: 36531 - 36587
Zone 2: 36268 - 36371
Zone 3: 35914 - 36061
Zone 4: 35425 - 35584

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd