genesis_trading_center

US30 (Wall Street 30) H1

OANDA:US30USD   US Wall St 30
Sóng Elliote

Cập nhật lại phân tích sáng nay