FAST-TRADING

US30 canh Sell tại Zone 2 và 3

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có thể sẽ sideway trong khung của Zone 2 và Zone 3. Giá có thể sẽ test lại Zone 2 rồi giảm.
Hoặc sẽ thủng Zone 3 rồi giảm luôn về Zone 4.
Phương án giao dịch hôm nay sẽ canh sell tại Zone 2, nếu thủng Zone 3 thì canh sell ở Zone 3.
Zone 1: 34691 - 34781
Zone 2: 34512 - 34590
Zone 3: 34282 - 34316
Zone 4: 33934 - 33978
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd