FAST-TRADING

US30 canh Sell tại Zone 2 và 3

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay có thể sẽ sideway trong khung của Zone 2 và Zone 3. Giá có thể sẽ test lại Zone 2 rồi giảm.
Hoặc sẽ thủng Zone 3 rồi giảm luôn về Zone 4.
Phương án giao dịch hôm nay sẽ canh sell tại Zone 2, nếu thủng Zone 3 thì canh sell ở Zone 3.
Zone 1: 34691 - 34781
Zone 2: 34512 - 34590
Zone 3: 34282 - 34316
Zone 4: 33934 - 33978

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.