FAST-TRADING

US30 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng điểm

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 trong ngắn hạn vẫn tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng điểm sau cuộc họp của FED đêm qua. Dự kiến tiếp tục canh Buy ở Zone 2. Ngoài ra nếu thủng Zone 1 thì sẽ tiến đến 36256.

Zone 1: 36168 - 36191
Zone 2: 36054 - 36088
Zone 3: 35918 - 35960
Zone 4: 35833 - 35865
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.