FAST-TRADING

US30 vẫn cần thêm tín hiệu tích cực từ Zone 1 để đảo chiều

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm, canh Sell tại Zone 2 và Zone 1.
Trường hợp nếu thủng Zone 1 thì sẽ đảo chiều
Zone 1: 34691 - 34781
Zone 2: 34512 - 34590
Zone 3: 34282 - 34316
Zone 4: 34122 - 34156

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd