FAST-TRADING

US30 vẫn cần thêm tín hiệu tích cực từ Zone 1 để đảo chiều

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm, canh Sell tại Zone 2 và Zone 1.
Trường hợp nếu thủng Zone 1 thì sẽ đảo chiều
Zone 1: 34691 - 34781
Zone 2: 34512 - 34590
Zone 3: 34282 - 34316
Zone 4: 34122 - 34156

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.