FAST-TRADING

US30 vẫn còn tăng trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại vẫn đang trong đà tăng tiếp diễn và chưa có dấu hiệu đảo chiều, chú ý canh Buy tại Zone 2 và 3. Nếu Zone 4 thủng thì mới đảo chiều
Zone 1: 35002 - 35075
Zone 2: 34798 - 34813
Zone 3: 34649 - 34690
Zone 4: 34401 - 34503
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd