FAST-TRADING

US30 vẫn còn tăng trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại vẫn đang trong đà tăng tiếp diễn và chưa có dấu hiệu đảo chiều, chú ý canh Buy tại Zone 2 và 3. Nếu Zone 4 thủng thì mới đảo chiều
Zone 1: 35002 - 35075
Zone 2: 34798 - 34813
Zone 3: 34649 - 34690
Zone 4: 34401 - 34503

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.