votiensanh

US30 - Canh sell

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 Canh Sell

1. Xác xuất cao xuất hiện mô hình Vai Đầu Vai
2. Khối lượng có sự đột biến từ các vùng đáy kéo lên để cá mập xả hàng trước khi giá giảm thật sự
3. Vùng 24300 là vùng cản trend + kháng cự từ các đỉnh đáy cũ .

Khi giá chạm 24k1 -24k300
Chờ xác nhận từ mô hình nến đảo chiều + khối lượng tăng
Thì mới được vào lệnh Sell

Không vào lệnh khi chưa có tín hiệu xác nhận .

Điểm vào : 24100 -24300
Điểm dừng lỗ : 24500
Chốt lời 1 : 23600 ( Theo trend + kênh xu hướng )
Chốt lời 2 : 22800 -23000 ( Theo mô hình vai đầu vai + vùng cản mạnh )

Good luck !

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.