FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục tăng điểm trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục duy trì trong xu hướng tăng, có thể canh Buy quanh Zone 2

Zone 1: 36418 - 36516
Zone 2: 36184 - 36324
Zone 3: 35914 - 36061
Zone 4: 35425 - 35584

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.