FAST-TRADING

Chú ý khả năng đảo chiều của US30 hôm nay

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay cân thận có thể đảo chiều, không nên giao dịch hôm nay, chúng ta theo dõi nếu như thủng Zone 2 thì canh Sell về Zone 3,

Zone 1: 35587 - 35666
Zone 2: 35468 - 35500
Zone 3: 35342 - 35387
Zone 4: 35133 - 35219

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.