FAST-TRADING

Chú ý khả năng đảo chiều của US30 hôm nay

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay cân thận có thể đảo chiều, không nên giao dịch hôm nay, chúng ta theo dõi nếu như thủng Zone 2 thì canh Sell về Zone 3,

Zone 1: 35587 - 35666
Zone 2: 35468 - 35500
Zone 3: 35342 - 35387
Zone 4: 35133 - 35219

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd