FAST-TRADING

US30 vẫn có khả năng giảm sâu trong ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Hôm nay US30 vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm, chú ý khả năng giá sẽ điều chỉnh về Zone 2 mới giảm tiếp. Trường hợp nếu đóng cửa dưới Zone 3 thì sell về Zone 4

Zone 1: 34091 - 34165
Zone 2: 33849 - 33962
Zone 3: 33644 - 33712
Zone 4: 33350 - 33495
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd