FAST-TRADING

US30 vẫn có khả năng giảm sâu trong ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Hôm nay US30 vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm, chú ý khả năng giá sẽ điều chỉnh về Zone 2 mới giảm tiếp. Trường hợp nếu đóng cửa dưới Zone 3 thì sell về Zone 4

Zone 1: 34091 - 34165
Zone 2: 33849 - 33962
Zone 3: 33644 - 33712
Zone 4: 33350 - 33495

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.