FAST-TRADING

US30 hôm nay vẫn duy trì trong xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Sell tại Zone 1, xu hướng lớn vẫn duy trì giảm

Zone 1: 34884 - 34982
Zone 2: 34576 - 34735
Zone 3: 34280 - 34352
Zone 4: 33992 - 34131

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.