FAST-TRADING

US30 tích luỹ đi ngang trong biên giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ đi ngang, xu hướng chính vẫn đang là xu hướng giảm.
Chú ý các khu vực quan trọng. Đặc biệt nếu Zone 1 bị thủng thì giá sẽ đảo chiều

Zone 1: 34841 - 34882
Zone 2: 34672 - 34720
Zone 3: 34518 - 34575

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.