FAST-TRADING

US30 tích luỹ đi ngang trong biên giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn đang trong giai đoạn tích luỹ đi ngang, xu hướng chính vẫn đang là xu hướng giảm.
Chú ý các khu vực quan trọng. Đặc biệt nếu Zone 1 bị thủng thì giá sẽ đảo chiều

Zone 1: 34841 - 34882
Zone 2: 34672 - 34720
Zone 3: 34518 - 34575
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd