FAST-TRADING

US30 canh Sell tại Zone 1

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Sell quanh Zone 1, nếu thủng Zone 1 thị trường sẽ đảo chiều.

Zone 1: 34884 - 34982
Zone 2: 34576 - 34735
Zone 3: 34280 - 34352
Zone 4: 33992 - 34131

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd