FAST-TRADING

US30 đảo chiều tại Zone 1

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã ra tín hiệu tăng mạnh trở lại sau khi vùng Zone 1 hôm qua đã bị thủng, chúng ta canh Buy tại vùng Zone 2 mới.

Zone 1: 35146 - 35204
Zone 2: 34885 - 34977
Zone 3: 34627 - 34679

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.