FAST-TRADING

US30 đảo chiều tại Zone 1

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đã ra tín hiệu tăng mạnh trở lại sau khi vùng Zone 1 hôm qua đã bị thủng, chúng ta canh Buy tại vùng Zone 2 mới.

Zone 1: 35146 - 35204
Zone 2: 34885 - 34977
Zone 3: 34627 - 34679

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd