FAST-TRADING

US30 canh Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang trong xu hướng tăng điểm, chú ý canh Buy quanh Zone 3.
Chú ý thị trường sẽ đảo chiều nếu thủng Zone 3.

Zone 1:35468 - 35511
Zone 2: 35313 - 35341
Zone 3: 35131 - 35156
Zone 4: 34920 - 34979

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.