FAST-TRADING

US30 canh Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang trong xu hướng tăng điểm, chú ý canh Buy quanh Zone 3.
Chú ý thị trường sẽ đảo chiều nếu thủng Zone 3.

Zone 1:35468 - 35511
Zone 2: 35313 - 35341
Zone 3: 35131 - 35156
Zone 4: 34920 - 34979

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd