Elio_Le_111199

US30CFD sẽ duy trì xu hướng giảm tiếp tục đến ngày bầu cử 3/11

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
#DJ30 (Chủ Sell) Miễn là chỉ số DownJones vẫn còn nắm dưới mức 27,267 thì vẫn còn giữ trạng thái sell chủ đạo.
.
Các vùng cần quan sát là 26,975 - 27,135, trong vùng này nếu H1 có khả năng đóng nến đỏ và có dấu hiệu quay đầu thì có thể vào lệnh sell.
.
*** Trường hợp, Nến H1 đóng xanh vượt mốc 27,267 thì tạm thời quan sát thêm để cân nhắc vào lệnh buy.

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
⭐️⭐️⭐️ 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗭𝗮𝗹𝗼 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻: zalo.me/g/wlcqio692
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.