FAST-TRADING

US30 hiện tại vẫn tiếp tục trong giai đoạn giảm điểm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn tiếp tục canh Sell tại Zone 3.

Zone 1: 36137 - 36158
Zone 2: 36041 - 36062
Zone 3: 35934 - 35965
Zone 4: 35831 - 35849

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd