FAST-TRADING

US30 quay trở lại nhịp tăng ngắn hạn

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay nhiều khả năng sẽ quay trở lại xu hướng tăng trong ngắn hạn, có thể canh Buy tại Zone 2

Zone 1: 35614 - 35657
Zone 2: 35185 - 35199
Zone 3: 34934 - 35011
Zone 4: 34715 - 34786

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd