tabayx

*Bản tin Phân tích Thị trường Chứng Khoán Mỹ 30/9:

BLACKBULL:US500.F   SPX500 Future
*Bản tin Phân tích Thị trường Chứng Khoán Mỹ 30/9: Tiếp tục tích lũy, chờ cơ hội.

Các thị trường Chứng khoán tại châu Á và châu Âu có dấu hiệu hồi phục, tích lũy tích cực trở lại trong phiên 30/9.

Cùng với đó Chỉ số S&P500, US30, US100 Future đang thể hiện sự tích lũy nền giá Ngắn hạn tích cực trở lại sau sự suy yếu 29/9. Các chỉ số đang ở gần hỗ trợ Ngắn hạn.

Thị trường cần tích lũy nền giá chặt chẽ, thu hẹp biên độ dao động trước khi có tín hiệu trở lại chu kỳ tăng Ngắn hạn.

Nhà đầu tư có thể tích lũy dần cổ phiếu ở vùng giá thấp, và gia tăng mua vào khi có tín hiệu xác nhận mua. Lưu ý thị trường vẫn có thể rủi ro, do Trung hạn vẫn trong đà giảm điểm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.