KienTri

QUAN SÁT CHỜ SELL US500 07-02-23

Giá xuống
CAPITALCOM:US500   US 500
Hôm nay chúng ta quan sát chờ sell SPX ( US500 ) theo mô hình bẫy giá xuống, sau khi giá phá vỡ các đỉnh gần của khung H4 và đi lên, sau đó nhanh chóng quay đầu.
Sell khi giá đóng nến H4 dưới 4090 thỏa điều kiện.
Cây nến H4 xác nhận và đóng của có giá dưới 4090 là cây nến thân dài, mạnh mẽ.
Mở lệnh với TP và Sl như bài nhận định
Chúc anh em giao dịch thành công và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.