Tungle111

22/07/21: Chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng trưởng

Giá lên
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:US500   US 500
Khi các nhà đầu tư cầm cash và không còn kênh đầu tư nào hấp dẫn thì cổ phiếu có lẽ là sự lụa chọn tốt nhất hiện tại.
Điều này chứng kiến chứng khoán Mỹ đêm qua tiếp tục tăng điểm, nhìn chỉ số S&P 500 phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp sau đợt bán tháo đầu tuần.
Chiến lược ưu tiên chờ pullback về vùng hỗ trợ 4343 hoặc 4300 và Long thuận theo xu hướng.
Giao dịch được đóng thủ công:
Không chạm entry.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.