Tungle111

22/07/21: Chỉ số S&P 500 tiếp tục tăng trưởng

Giá lên
CAPITALCOM:US500   S&P 500
Khi các nhà đầu tư cầm cash và không còn kênh đầu tư nào hấp dẫn thì cổ phiếu có lẽ là sự lụa chọn tốt nhất hiện tại.
Điều này chứng kiến chứng khoán Mỹ đêm qua tiếp tục tăng điểm, nhìn chỉ số S&P 500 phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp sau đợt bán tháo đầu tuần.
Chiến lược ưu tiên chờ pullback về vùng hỗ trợ 4343 hoặc 4300 và Long thuận theo xu hướng.
Giao dịch được đóng thủ công: Không chạm entry.

Bất kỳ game nào cũng không dành cho đại đa số!