Tungle111

02/08/21: Cẩn thận chỉ số S&P 500 lại điều chỉnh?

Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:US500   US 500
Chứng khoán Mỹ nói chung và chỉ số S&P 500 mở cửa phiên sáng nay đã phục hồi mạnh mẽ lên vùng 442x, sau phiên thứ 6 giảm thấp nhất về 4380, tức tăng hơn 40 điểm.
Qua đó tiệm cận mức cao nhất mọi thời đại của mình và chúng ta nên cẩn thận một đợt điều chỉnh tại kháng cự như thường lệ.
Giao dịch được đóng thủ công:
điều chỉnh thật :))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.