Tungle111

S&P 500 tiếp tục chờ hồi về để Long thuận theo xu hướng

Giá lên
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:US500   US 500
S&P 500 tiếp tục chờ hồi về để Long thuận theo xu hướng sau khi lập đỉnh cao nhất mọi thời đại 4250. Vùng support chờ hồi về ở 4225-4235
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.