KienTri

Quan Sát US500 hay SPX500

CURRENCYCOM:US500   US 500
Chỉ nên theo dõi không fomo Buy vào thời điểm này.
Lý nho như sau:
Giá đang chạm trend line giảm của khung ngày.
Giá cũng nắm ở khoảng giữa của trend line tăng khung H4.
Vậy nên hãy quan sát chờ retest hoặc phá vỡ được xác nhận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.